Đăng ký vps giá rẻ, tên miềndomain. Việc kiểm tra và mua tên miền giá rẻ, domain giá rẻ, hosting giá rẻ, máy chủ ảo giá rẻserver giá rẻ chỉ với 2 bước đơn giản. Giúp bạn tiên phong trong kinh doanh Online

 

Warning
Our Hotel in group :
*
Hanoi Charming Hotel
*
Hanoi Charming 2 Hotel
*
Hanoi Holiday Diamond Hotel
*
Hanoi Holiday Gold Hotel
*
Hanoi Serene Hotel

Recommended Hotel in Hue :
* Hue Serene Palace Hotel
* Hue Holiday Diamond Hotel

 
 

Copyright © 2010 by Hanoi Charming Hotel.
All rights revesed.

Add : 15 Yen Thai Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi
Tel: (84-4)3938 1295 Fax: (84-4)3938 1297
Email : star@hanoicharminghotel.com
Gmail : hanoicharminghotel@gmail.com

 

Add : 31 Hang Ga Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi
Tel: (84-4)3923 4031 - Fax: (84-4)3923 4032
Email : booking@hanoicharminghotel.com
Gmail : charminghotel2@gmail.com